קורונה והוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדות בהריון, בטיפולי פוריות או בחופשת לידה

96% מכלל 4,370 בקשות המעסיקים בתקופת הקורונה להוציא נשים בהיריון, טיפולי פוריות או חופשת לידה לחל"ת- אושרו על ידי משרד העבודה והרווחה.

מבין הבקשות שאושרו 3,056 היו במקרי היריון, 1,079 חופשות לידה ו-235 טיפולי פוריות.

מעסיקים רבים לא מודעים לצורך לפנות לקבל אישור מהממונה על עבודת נשים במקרים מוגנים על ידי חוק עבודת נשים

ואחרים פועלים על דעת עצמם ולא הגישו בניגוד לחוק בקשות להיתר עבור הוצאת העובדות מחוץ למעגל העבודה.

מעסיקים חשופים בין היתר לתלונה בנציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, במשרד העבודה והרווחה, תביעות לבית הדין לעבודה וכו'.