תאונות עבודה- המלצות מעשיות

מתוך הרצאה בלשכת עורכי הדין על אסטרטגיה, טקטיקה ומו"מ לניהול תיק תאונות עבודה
ורציתי לשתף בכמה תובנות והמלצות.

תאונת עבודה יכולה לקרות לכל אחד מאיתנו ולגרום לנזקים פיזיים, נפשיים וכו'.

אז מה היא בעצם תאונת עבודה?
תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו,
ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
תאונה שאירעה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה גם תיחשב לתאונת עבודה.
יחד עם זאת, אם בדרך היתה הפסקה של ממש או מהדרך המקובלת סטייה של ממש
שלא לצורכי עבודה, התאונה לא תיחשב לתאונת עבודה.
דוגמאות לסטייה מהדרך המוכרת כתאונת עבודה:
 • אם סטה המבוטח מדרכו לעבודה כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.
 • אם סטה המבוטח מדרכו לעבודה לצורך ליווי ילדיו לגן ילדים, מעון ילדים,
  או מקום אחר שאושר בתקנות הביטוח לאומי ובחזרה.
מה הן הפעולות הנדרשות לביצוע לאחר הפגיעה?
   • על הנפגע לגשת לטיפול רפואי בהקדם ככל הניתן.
   • לדווח למעסיק על הפגיעה בתאונת עבודה.
   • על הנפגע לתעד את האירוע, לאסוף ראיות, לאסוף מסמכים וכו'.
   • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי וישנה חשיבות רבה לניסוח המסמכים.
   • לבדוק פוליסות ביטוח.
   • יש לבחון מי הם הגורמים אותם ניתן לתבוע.
   • לשים לב להתיישנויות השונות.
דוגמאות למקרים שהוכרו כתאונות עבודה:
 • עובד שנפגע בתאונת דרכים בזמן הפסקת צהריים בזמן שהיה בדרכו לבית סבתו הוכר כנפגע בעבודה.
 • מדריך קארטה התמוטט בזמן ויכוח עם הורה הוכר כנפגע עבודה.
 • עובד ניסה להתאבד לאחר הודעה על פיטורין והוכר על ידי המוסד לבטוח לאומי כנפגע נפשית.

*בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד מאחר ועולם העבודה משתנה והפסיקה עם השנים מתפתחת ומחדשת.

האמור לעיל אינו משמש ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ כאמור.